Aktualności

2016-06-01 Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zgodne z Uchwałą nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 07 lutego 2012. 1.Opłata stała - ustalana jest w relacji do kwoty bazowej ( przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) Od 01-03-2018r. Stawka podstawowa - 10,5% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 474,25zł Obniżona o 30%...

Czytaj więcej...